TérképNEA pályázatok 2016


KÖFOP – 1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”


"TOP-3.2.1-15-BK1-2016-0002 azonosítószámú Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítása"


Hasznos hírek

KUNADACS JELKÉPEI


CÍMER

 

A címer leírása:


Álló háromszögű pajzs felső részének kék mezejében arany fonálból képzett, a kunkötést idéző hurok, melynek két szára a pajzsszélekből tűnik elő. A kunkötés felett lebegő helyzetű, egymáson keresztbe tett két ezüst buzogány oly módon, hogy a buzogányok nyelét a felső hurok elválasztja. A pajzs aljában vörös mezőben lebegő helyzetű, ezüst virágú, négyleveles arany dohánytő. A címerpajzs alatt lebegő hármas tagozódású íves arany szalagon, feketével nagybetűs KUNADACS felirat.A településnév előtt és után egy-egy díszpont.


Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet ha
sználni lehet:

  • az önkormányzat körpecsétjén,
  • zászlaján és lobogóján, annak változatain, 
  • az önkormányzat szerveinek a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek levélpapírok fejlécén, illetve borítékán.
  • az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken. 
  • a községháza épületének bejáratánál, dísztermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben. 
  • az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban.
  • az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon. 
  • a polgármesteri hivatal helyiségében.

 

 

 


ZÁSZLÓ
 
 
 

A zászló leírása:


A település zászlója álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér (ezüst) textil, aljában arany, felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a zászló hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a zászló hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A zászló kétoldalas.