INFRASTUKTÚRA


Közlekedés:

Kunadacsot érintő vasúthálózat nincs. A község Szabadszállás, Kunszentmiklós és Kerekegyháza felől alsóbbrendű közúton közelíthető meg. A 30 kilométerre levő Lajosmizsén tudunk rácsatlakozni az M5-ös autópályára.

Úthálózat:

1971-ben épült az első szilárd burkolatú utca. A települési úthálózat 10,4 km hosszú. A község mind a 19 utcája szilárd burkolatú.

Energia-ellátás:

1967 óta villamos energia és 1984-től vezetékes gázellátás van a településen.

Távközlés, hírközlés:

A település 1988-ban kapcsolódott be a Crossbar rendszerű telefonhálózatba. A távbeszélő fővonalak előfizetőinek száma a mobilhálózatra való áttérés miatt jelentősen csökkent. A község mindhárom Magyarországon működő mobilhálózati rendszerrel lefedett. 1994-ben épült ki a kábeltelevíziós hálózat. 2008-ban a kistérség szélessávú internethálózat kiépítésére nyert pályázatot és azóta ebben a rendszerben működik a kábeltelevízió is. 

2003-ban a település pályázati úton lehetőséget kapott a saját honlap indítására. A Községi Önkormányzat a jövőben honlap szolgáltatását folyamatosan bővíteni kívánja.

Kunadacson postai szolgáltatás is működik.

Ivóvízellátás:

A vezetékes ivóvízhálózat 1983-ban épült ki, melyet a BÁCSVÍZ Zrt. működtet. Európai Uniós pályázati forrásból a dunamenti vízbázisról a "kék víz" ívóvíz minőségjavító program keretében fogja településünk az egészséges ivóvizet kapni.

Szennyvíz-elvezetés:

A szennyvízhálózat kiépítése 2014-ben valósult meg.

Hulladék-gazdálkodás:

Szervezett szilárd hulladékgyűjtés 2003 óta működik településünkön. 2005 évben valósult meg a szelektív hulladék gyűjtése. 2011. január 1-jétől bevezették a házhoz menő szelektív gyűjtést is, amelyet az Izsák-Kom Nonprofit Kft. működtet. A szilárd hulladékgyűjtő telep rekultivációja 2011-ben megtörtént.